Mie Example

มี่ ตัวอย่าง

Martech Integration Day 2023
งานแข่งขัน Pitching ของการรวมตัวกันของ Agency และ Tech provider ณ SCBX NEXT TECH สยามพารากอน

จบไปอย่างสวยงามกับงาน Martech Integration Day 2023 งานแข่งขัน Pitching ของการรวมตัวกันของ Agency และ Tech provider ณ SCBX NEXT TECH สยามพารากอน ในวันที่ 15 ต.ค. 66 ที่ผ่านมา ได้รับการตอบรับที่ดีมากๆ มีผู้เข้าร่วมงานที่เยอะเหนือความคาดหมาย

ไม่ว่าจะเป็นภาคเอกชน ภาคการศึกษา และสมาคม มารวมตัวกันเพื่อเป็นกรรมการตัดสินการแข่งขันและจบลงด้วยการแลกเปลี่ยนความรู้และยกระดับอุตสาหกรรม MarTech ในประเทศไทยสู่เวทีโลก

การแข่งขัน MARTECH INTEGRATION DAY (Hackathon) 2023

สมาคมเทคโนโลยีการตลาด Martech Association ร่วมกับบริษัทเทคโนโลยีชั้นนำ Huawei Cloud, กลุ่มธุรกิจเทคโนโลยีทางการเงิน SCBX และบริษัท digital agency YDM Thailand ได้จัดงาน MARTECH INTEGRATION DAY (Hackathon) 2023

ขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันที่ SCBX Next Tech สยามพารากอน ฮอลล์ ชั้น 4 ในวันอาทิตย์ที่ 15 ตุลาคม 2566 ระหว่างเวลา 13.30 – 18.30

MarTech Integration Day 2023 ครั้งแรกของประเทศไทย
Marketing Agency จับมือกับ MarTech Platform นำเสนอ Solutions ให้กับแบรนด์ชั้นนำกว่า 100 แบรนด์

15 กันยายน 2566, SCBX NEXT TECH สยามพารากอน ฮอลล์ ชั้น 4 – การแถลงข่าวงานใหญ่ของสมาคม MarTech Association กับครั้งแรกของประเทศไทยที่ Marketing Agency จับมือกับ MarTech Platform นำเสนอ Solutions ทางด้าน MarTech ให้กับแบรนด์ชั้นนำของประเทศไทยกว่า 100 แบรนด์

ในรูปแบบการระดมสมองเพื่อแข่งขันนำเสนองาน (Hackathon Pitching) ที่มีทีมแข่งขันถึง 10 ทีมเข้าร่วม โดยผู้แข่งขันเป็นตัวแทนมาจากกว่า 30 บริษัท MarTech ที่ให้บริการในประเทศไทย

COOKIE WOW Co., Ltd

บริษัท คุกกี้ว้าว จำกัด

CHOCO CRM Co., Ltd.

บริษัท ช็อคโก้ ซีอาร์เอ็ม จำกัด

สมาคม MarTech ร่วมกับสถาบันการศึกษาชั้นนำ
ทำพิธีลงนามความร่วมมือ ผลักดันองค์ความรู้นวัตกรรมด้านการตลาด

สมาคม MarTech จับมือกับสถาบันการศึกษาชั้นนำ ทำพิธีลงนามความร่วมมือ เพื่อผลักดันองค์ความรู้ นวัตกรรมด้านการตลาด เพิ่มโอกาสทางธุรกิจไทยให้แพร่หลายมากขึ้น

จัดงาน “MarTech Association Member Meetup ครั้งที่ 2” เพื่อให้สมาชิกได้ร่วมรับฟังเนื้อหาข้อมูลสำคัญของการใช้ MarTech กับภาคธุรกิจ และ ภาคการศึกษา

มีพิธีลงนามความร่วมมือกับ 4 สถาบันการศึกษาชั้นนำของไทย ให้เกียรติเข้าร่วมลงนามความร่วมมือในครั้งนี้ ณ MCFIVA เกษร ทาวเวอร์ เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2566 ที่ผ่านมา