สมัครสมาชิก

Registration Form

กรุณากรอกข้อมูล

เลือกประเภทสมาชิก

กรุณาตรวจสอบข้อมูล

คำนำหน้าชื่อ:
ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย):
Name - Surname (English):
อีเมล (Email):
วันเกิด (Birthday):
เบอร์โทรศัพท์ (Phone Number):
ที่อยู่ส่วนบุคคล (Personal Address in Thailand):
จังหวัด (Province):
รหัสไปรษณีย์ (Postal Code):
ชื่อสังกัดหน่วยงาน (Company Name):
ตำแหน่ง (Job Position):
ระดับตำแหน่ง (Positioning Level):
ประเภทสมาชิก:
คำนำหน้าชื่อ:
ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย):
Name - Surname (English):
อีเมล (Email):
วันเกิด (Birthday):
เบอร์โทรศัพท์ (Phone Number):
ที่อยู่ส่วนบุคคล (Personal Address in Thailand):
จังหวัด (Province):
รหัสไปรษณีย์ (Postal Code):
ชื่อสังกัดหน่วยงาน (Company Name):
ตำแหน่ง (Job Position):
ระดับตำแหน่ง (Positioning Level):
ประเภทสมาชิก:

สิทธิประโยชน์สำหรับสมาชิก

สมาชิกสามัญ

บุคคลธรรมดา หรือ นิติบุคคลที่ประกอบวิสาหกิจ ซึ่งได้จดทะเบียนการค้า
ในประเทศไทย 🇹🇭

สิทธิประโยชน์สำหรับสมาชิก

 • เข้าร่วมกิจกรรม สัมมนา ตลอดจนส่วนลดบางกิจกรรม เฉพาะสมาชิกสมาคม
 • เข้าร่วมกิจกรรมพิเศษของวงการ MarTech ในประเทศไทย
 • แสดงรายชื่อสมาชิกบนเว็บไซต์ และ Facebook ของสมาคม
 • สิทธิในการประชาสัมพันธ์ และแนะนำบริการให้กับผู้ประกอบการไทย
 • Networking กับผู้ประกอบการ MarTech และ
  ผู้ใช้โซลูชั่น MarTech ในไทย
 • ประเภทนิติบุคคล

  15,000 บาท/ ปี

 • ประเภทบุคคล

  5,000 บาท/ ปี

สมาชิกวิสามัญ

บุคคลธรรมดา หรือ นิติบุคคลที่ประกอบวิสาหกิจ ซึ่งได้จดทะเบียนการค้า
ในต่างประเทศ 🌏

สิทธิประโยชน์สำหรับสมาชิก

 • เข้าร่วมกิจกรรม สัมมนา ตลอดจนส่วนลดบางกิจกรรม เฉพาะสมาชิกสมาคม
 • เข้าร่วมกิจกรรมพิเศษของวงการ MarTech ในประเทศไทย
 • แสดงรายชื่อสมาชิกบนเว็บไซต์ และ Facebook ของสมาคม
 • สิทธิในการประชาสัมพันธ์ และแนะนำบริการให้กับผู้ประกอบการไทย
 • Networking กับผู้ประกอบการ MarTech และ
  ผู้ใช้โซลูชั่น MarTech ในไทย
 • ประเภทนิติบุคคล

  30,000 บาท/ ปี

 • ประเภทบุคคล

  10,000 บาท/ ปี