ตามที่สมาคมเทคโนโลยีการตลาด Martech Association ร่วมกับบริษัทเทคโนโลยีชั้นนำ Huawei Cloud, กลุ่มธุรกิจเทคโนโลยีทางการเงิน SCBX และบริษัท digital agency YDM Thailand ได้จัดงาน MARTECH INTEGRATION DAY (Hackathon) 2023 ขึ้น เพื่อสนับสนุนความร่วมมือของนักการตลาดและผู้ให้บริการทางด้าน Martech ในประเทศไทย เพื่อนำแนวคิดและนวัตกรรมการตลาดและเทคโนโลยีมาเป็นเครื่องมือในการตอบโจทย์และแก้ปัญหาให้กับองค์กรได้อย่างชัดเจน

ซึ่งในปีนี้มีผู้ส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมด 10 Agency และ 21 MarTech Provider

เพื่อให้การตัดสินการแข่งขัน MARTECH INTEGRATION DAY (Hackathon) 2023 เป็นไปอย่างเหมาะสมและเป็นที่ยอมรับของนักการตลาดและผู้ให้บริการทางด้าน Martech

ในนามของสมาคมเทคโนโลยีการตลาด Martech Association ขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันที่ SCBX Next Tech สยามพารากอน ฮอลล์ ชั้น 4 ในวันอาทิตย์ที่ 15 ตุลาคม 2566 ระหว่างเวลา 13.30 - 18.30

โดยมีกำหนดการตรวจผลงานและกำหนดการเข้าร่วมงานของคณะกรรมการ ดังนี้

AGENDA
15 ตุลาคม 2023 At SCBX Next Tech [Siam Paragon]
13.30 - 14.30 ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน
14.30 - 14.40 เรียนเชิญประธานในพิธี คุณจิตติพงศ์ เลิศประดิษฐ์ นายกสมาคมเทคโนโลยีการตลาด Martech Association กล่าวเปิดงาน
14.40 - 14.55 เรียนเชิญตัวแทนจาก Huawei Cloud คุณสุรศักดิ์ วนิชเวทย์พิบูล เจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคโนโลยี แผนกธุรกิจคลาวด์ ประเทศไทย ขึ้นกล่าว
14.55 - 15.10 เรียนเชิญ คุณธนพล ทรัพย์สมบูรณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท วายดีเอ็ม (ไทยแลนด์) ขึ้นกล่าว
15.10 - 15.25 เรียนเชิญ SCBX Next Tech และตัวแทนจาก SCBX ขึ้นกล่าว
15.25 - 16.45 Presentation ช่วงที่ 1 5 ทีม ทีมละ 16 นาที Present 8 / Comment 8
16.45 - 16.55 พักเบรค (10 นาที)
16.55 - 18.10 Presentation ช่วงที่ 2 5 ทีม ทีมละ 16 นาที Present 8 / Comment 8
18.10 - 18.20 ประกาศคะแนนและมอบรางวัล
18.20 - 18.30 ประธานกล่าวปิดงาน

หากท่านประสงค์จะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมประการใด

กรุณาติดต่อคุณพล โทร 062-935-1939 หรือ Email: gm@martechthai.org

จึงขอเรียนเชิญท่านเป็นคณะกรรมการฯและขอขอบพระคุณล่วงหน้ามา ณ โอกาสนี้

เพื่อความสะดวกในการประสานงานและขอข้อมูลเพื่อใช้ในการลงสื่อประชาสัมพันธ์ รบกวนกรอกข้อมูลตามลิ้งค์นี้ https://forms.gle/3A139JVmwfqRnxow8

สมาคมเทคโนโลยีการตลาด Martech Association หวังเป็นอย่างยิ่งว่า กิจกรรมดังกล่าว จะมีส่วนร่วมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพของนักการตลาดและผู้ให้บริการทางด้าน Martech ให้เติบโตยิ่งๆขึ้น